Uvod

Zajednički obrt “BRILJANT”, Čakovec, Ruđera Boškovića 1, MB: 90722639 (u daljnjem tekstu: Briljant) vrlo ozbiljno pristupa pitanju sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Uzimajući navedeno u obzir, Briljant vodi posebnu brigu da korisnici web stranice www.briljant.hr (dalje u tekstu: korisnici) budu u cijelosti upoznati s pravima koja mogu imati u vezi s prikupljanjem njihovih osobnih podataka, kao i sa sigurnosnim mjerama od strane Briljant.

Pristupom i/ili korištenjem web stranice www.briljant.hr korisnik se slaže da je pročitao, razumio i prihvatio uvjete iz ove Izjave o tajnosti podataka. Ukoliko se korisnik ne slaže, treba se suzdržati od korištenja web stranice, napustiti, te ne pristupati i/ili koristiti web stranicu www.briljant.hr, kao i dalje više ne pristupati i/ili koristiti web stranicu.

Izmjena i dopuna politike privatnosti

Briljant je ovlašten u bilo kojem trenutku izmijeniti Izjavu o povjerljivosti objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave na web stranici www.briljant.hr. Izmjene stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici. Svako korištenje web stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve objave smatrat će se prihvaćanjem tih uvjeta. Korisnik će povremeno ponovno pročitati Izjavu o tajnosti podataka kako bi bio informiran o svim promjenama.

Ako korisnik koristi web stranicu nakon što je izjava o tajnosti podataka izmijenjena, smatra se da je upoznao, razumio i u potpunosti prihvatio izmjene. Isključuje se odgovornost Briljant za bilo kakvu štetu nanesenu korisnicima ili trećim stranama zbog takvih izmjena.

Vrsta prikupljenih podataka i korištenje prikupljenih podataka

Briljant prikuplja osobne podatke koji identificiraju korisnike web stranice www.briljant.hr. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.briljant.hr, kao što su pretplata na newsletter, sudjelovanje u natjecanjima koje organizira Briljant, ispunjavanje anketa, postavljanje komentara, slanje povratnih informacija Briljant, traženje informacija o Briljant proizvodima i uslugama, prijava za poslove, Briljant ima pravo od korisnika zahtijevati određene podatke o sebi. Korisnik nije dužan sudjelovati u navedenim aktivnostima.

Ukoliko se korisnik odluči pridružiti, Briljant je ovlašten zatražiti osobne podatke korisnika koji, ovisno o djelatnosti, mogu uključivati: ime i prezime, adresu (uključujući poštanski broj), e-mail adresu, broj telefona uključujući broj mobitela , datum rođenja, mjesto rada i podatke o poslodavcu. Briljant je ovlašten koristiti osobne podatke korisnika u svrhu ponude proizvoda i/ili usluga, poboljšanja kvalitete proizvoda i/ili usluga, organiziranja natjecanja, poboljšanja rada web stranice, poboljšanja reklamnih i promotivnih aktivnosti, analize korištenja web stranice i raspitati se o iskustvima korisnika s trećim stranama. Briljant je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju određenog krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) web stranice koju je korisnik posjetio prije otvaranja web stranice www.briljant.hr, URL web stranice koju korisnik posjećene nakon napuštanja web stranice www.briljant.hr, vrsti preglednika koji korisnik koristi i korisnikovoj adresi internetskog protokola (IP).

Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove podatke prilikom posjete web stranici Briljant putem „kolačića” ili drugih alata. Briljant će koristiti takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje web stranice, analizu trendova, prikupljanje demografskih podataka, analizu usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom i suradnju s tijelima za provođenje zakona. Ovisno o vrsti djelatnosti, neki će podaci biti obvezni, a neki izborni. Ukoliko korisnik ne navede obvezne podatke, kada su oni potrebni za neku aktivnost, neće mu se dopustiti sudjelovanje u toj aktivnosti.

Briljant putem svoje web stranice neće prikupljati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona ili online adresu korisnika, osim ako ih korisnik dobrovoljno ne dostavi, registrira se na Briljant ili ih dostavi putem ankete, putem privole i/ili ako to dopuštaju relevantni zakoni i propisi o zaštiti osobnih podataka.

Vrste podataka o kandidatima koje prikupljamo tijekom procesa zapošljavanja

Briljant obrađuje sve podatke o kandidatima koje podijelite s nama u legitimne svrhe ljudskih resursa tijekom procesa prijave ili zapošljavanja. To uključuje identificiranje i ocjenjivanje kandidata za radna mjesta u Briljant; vođenje evidencije u vezi s procesima zapošljavanja; analiziranje procesa zapošljavanja i ishoda; prikupljanje referentnih informacija i/ili informacija dobivenih provjerama prošlosti (gdje je to primjenjivo), uključujući informacije koje pružaju treće strane. Osim korištenja podataka o kandidatima za poziciju za koju ste se prijavili, Briljant može zadržati i koristiti podatke kako bi vas razmotrio za druge pozicije.

Ako ne želite da vas uzmu u obzir za druge pozicije ili želite da se podaci o kandidatima uklone, možete nas kontaktirati. Podaci o kandidatima će se čuvati i koristiti najviše 2 godine u našoj bazi podataka, u svrhu zapošljavanja ili kraće razdoblje ako vas tijekom procesa zapošljavanja obavijestimo drugačije.

Tko može imati pristup podacima kandidata

Unutar tvrtke podaci o kandidatima dijelit će se sa svim osobama uključenim u proces zapošljavanja. Pridržavamo se relevantnih zakona opisanih u našoj politici privatnosti. Podaci o kandidatima mogu se dijeliti s našim podružnicama i/ili sestrinskim tvrtkama, kako bismo vas razmotrili za druge trenutne ili buduće poslove i potencijalno vas uključili u proces zapošljavanja.

Ako vas je trenutni zaposlenik u Briljant preporučio za posao u Briljant, uz vaš pristanak, možemo obavijestiti tog zaposlenika o tijeku vaše prijave i obavijestiti zaposlenika Briljant o ishodu procesa. U nekim slučajevima, ako se utvrdi da ste pohađali isto sveučilište/školu ili da ste imali istog prethodnog poslodavca tijekom istog razdoblja kao i trenutni zaposlenik Briljant, možemo se posavjetovati s tim zaposlenikom radi povratnih informacija o vama. Koristimo Google kao treću stranu koja vrši obradu podataka za obradu podataka kandidata u naše ime, kao što je opisano u njihovim pravilima o privatnosti.

Gdje dobivamo podatke o kandidatima

Podatke o kandidatima u svrhu regrutacije i zapošljavanja automatski prikupljamo putem obrasca za prijavu na ovoj web stranici. Podaci koje prikupljamo osobni su podaci koje dijelite s nama. Osobne podatke prikupljamo i iz drugih izvora. Ovisno o relevantnim okolnostima i primjenjivim lokalnim zakonima i zahtjevima, oni mogu uključivati osobne podatke primljene u sljedećim situacijama: vaši suci mogu otkriti osobne podatke o vama; možemo dobiti osobne podatke o vama traženjem potencijalnih kandidata iz izvora trećih strana, kao što su LinkedIn i druga mjesta za zapošljavanje.

Otkrivanje osobnih podataka

Briljant neće dijeliti osobne identifikacijske podatke s drugim stranama, ali može dijeliti podatke o korisnicima sa svojim povezanim tvrtkama. Briljant može koristiti usluge trećih strana, kao što su Google, Mailchimp, Pipedrive, Hotjar, Greenhouse za obradu osobnih podataka u vlastito ime. Takve pružatelje usluga pomno bira Briljant, posebno vodeći računa o njihovoj usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Briljant je ovlašten objaviti podatke o korisniku samo radi zaštite opravdanih prava i interesa Briljant i drugih. Briljant će biti ovlašten otkriti korisnikove osobne identifikacijske podatke kada je razumno očekivati da će otkrivanje pomoći u provedbi zakona ili kada je to potrebno zbog sudskog naloga, ili kada se njihovim otkrivanjem osigurava usklađenost s ovom Izjavom o tajnosti i drugih ugovora, ili radi zaštite vlasničkih prava ove web stranice, njezinih korisnika ili drugih osoba.

Ako korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu podrške odnosima s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Briljant će poštovati izbor korisnika. Briljant neće prodavati niti plasirati osobne identifikacijske podatke trećim stranama.

Prava korisnika u vezi s njihovim osobnim identifikacijskim podacima

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke u kojoj korisnik navodi svoje ime i prezime, adresu i e-mail te podatke koje želi izmijeniti. Korisnik je ovlašten zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje njihove obrade bez nepotrebnog odgađanja, sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik je ovlašten zaprimiti svoje osobne identifikacijske podatke koje je prethodno dostavio Briljant te iste prenijeti drugom izvršitelju obrade. Korisnik je ovlašten u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih identifikacijskih podataka, sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Odabir korisnika u pogledu prikupljanja i korištenja podataka

Korisnik će imati mogućnost zatražiti promotivne e-mail poruke koje reklamiraju proizvode i/ili usluge Briljant, uključujući ekskluzivne rasprodaje i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih društava. Ukoliko korisnik ne želi primati promotivne e-mailove, može u bilo kojem trenutku nakon prijave na newsletter odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih poruka putem e-maila. Prilikom kontaktiranja, korisnik će navesti svoje ime, adresu i e-mail adresu te koju vrstu promotivne e-pošte ne želi više primati.

Zaštita podataka

Briljant će poduzeti tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili promjene te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Korisnik je upoznat s činjenicom da nijedan prijenos podataka putem interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.

Iako Briljant provodi komercijalno razumne mjere zaštite podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s naše web stranice i neće biti odgovoran za ponašanje bilo koje treće strane koja će primiti takve informacije.

Praćenje podataka

Briljant je ovlašten na Vaše računalo pohraniti „kolačiće” koji sadrže podatke o korisniku, a namijenjeni su uštedi vremena korisniku prilikom korištenja web stranice www.briljant.hr te praćenju i usmjeravanju interesa korisnika u svrhu pružanja usluge koje su prilagođene svakom pojedinom korisniku. „Kolačići” također prikupljaju neosobne podatke korisnika.

Korisnik može postaviti svoj preglednik da odbije „kolačiće“, u kojem slučaju neki dijelovi web stranice Briljant možda neće raditi ispravno. Briljant također može koristiti druge standardne tehnologije za praćenje korištenja web stranice i promocija.

Neotkrivanje podataka o web stranicama trećih strana

Ova izjava o tajnosti primjenjivat će se samo na korištenje i otkrivanje informacija koje je od korisnika prikupio Briljant. Druge web stranice, kojima se može pristupiti putem web stranice Briljant, imaju vlastite izjave o tajnosti podataka o prikupljanju podataka i načinima korištenja svojih web stranica i objavljivanja sadržaja na istima. Briljant ne snosi odgovornost za načine i uvjete poslovanja trećih strana.

Maloljetnici

Maloljetnici mogu samo i isključivo sudjelovati u promotivnim aktivnostima Briljant uz suglasnost roditelja. Briljant neće namjerno prikupljati niti zadržavati informacije/osobne podatke djece mlađe od 16 godina, bez inzistiranja na prethodnoj suglasnosti roditelja. Briljant će koristiti ili objavljivati osobne podatke djeteta samo i u okviru dopuštenja koje je dao ili dala roditelj, staratelj ili skrbnik djeteta.

Učinkovitost

Ova izjava će biti na snazi dok je ne opozove Briljant.